Tebliğler

ALKOL Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
18 YAŞINI DOLDURMAYANLARA ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞ VE SUNUMUNUN YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN UYARI YAZILARININ ŞEKLİ VE İÇERİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 09.04.2011 27900
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROL DENETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 2 25.06.2010 24317
ALKOL TABLOLARINA DAİR YÖNETMELİK 13.02.2001 24317
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR 26.09.2002 24888
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ KURUL KARARI 06.06.2003 25130
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI KURUL KARARI 06.11.2003 25281
TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 31.12.2008 27097
ALKOLİMETRE VE ALKOL HİDROMETRELERİNE DAİR YÖNETMELİK 14.02.2001 24318
ALKOLLÜ İÇKİ REKLAMLARINDA UYULACAK İLKELER HAKKINDA TEBLİĞ 18.01.2005 25704
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 2 15.06.2007 26553
ALKOLLÜ İÇKİLERDE HACMEN ALKOL MİKTARININ ETİKETTE BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 26.02.2003 25032
ROMATİZE ŞARAP, AROMATİZE ŞARAP BAZLI İÇKİ VE AROMATİZE ŞARAP KOKTEYLİ TEBLİĞİ 07.07.2006 26221
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ 17.03.2007 26465
BİRA TEBLİĞİ 07.07.2006 26221
TGK- DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ 16.03.2005 28145
TS 1810 ETİL ALKOL SANAYİDE KULLANILAN 21.7.1995 22350
ETİL ALKOLÜN PİYASAYA ARZI HAKKINDA TEBLİĞ 21.10.2004 25620
BAŞKA FİRMALAR ADINA (FASON) ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİMİNİN YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI 15.07.2009 27289
MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR KURUL KARARI 12.10.2005 25964
TGK-ŞARAP TEBLİĞİ 04.02.2009 27131
ŞARAP ÜRETİMİ VE PİYASAYA ARZI 23.10.2004 25622
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROL DENETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 08.08.2008 26961
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6 07.11.2009 27399
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 5 23.12.2008 27089
GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 29.12.2011 28157