Üyelik

Saygıdeğer Meslektaşımız

Ev Dışı Tüketim sektörü, toplumumuzun refah düzeyindeki artışa paralel olarak tedarik ihtiyacının yanı sıra güven ihtiyacının da arttığı bir sektördürEv dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) ve üyeleri, üretim ile ev dışı tüketimin gerçekleştiği otel, kafe, pastane, yemekhane, fabrika, okul, hastane, restoran vb. mekânlar arasında, yüksek standart ve kalite ihtiyaçlarının karşılanması ve tüketiciye sunulması noktasında önemli bir güven köprüsü oluşturmaktadır.

Bu güven köprüsünü sağlamlaştırmak için ETÜDER; sektörde birlik oluşturmayı ve disipline etmeyi, “Ev dışı Tüketim Tedarikçileri” meslek komitesini oluşturmayı, ev dışı tüketim kanalının varlığını kamuoyuna duyurmayı, sektörde ticari etiği güçlendirmek üzere kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeyi, sektörel standartların belirlenmesinde ve uygulanmasında etkin rol oynamayı amaçlamaktadır.

Ancak, sektörümüzün yukarıda sözünü ettiğimiz amaçlar doğrultusunda kurumsallaşması ve dünya piyasalarında çağdaş düzeyde aktif rol oynaması, siz değerli sektör mensuplarımızın derneğimiz çatısı altında toplanmasıyla mümkün olacaktır. Biz ETÜDER olarak, aynı sektörde faaliyet gösteren yeni üyelerimiz ile birlikte daha güçlü adımlarla ilerleyeceğimize ve bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

İşte bu nedenle sizi de en kısa sürede ETÜDER üyesi olarak görmeyi arzu ediyoruz. Üyelik konusundaki kararınızı bize ilettiğiniz takdirde gerekli işlemler kısa sürede sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilecektir.