Kanunlar

Kanun Adı Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
639 Sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname 08.06.2011 27958
1380 Sayılı su ürünleri kanunu 04.04.1971 13799
1593 Sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu 6.05.1930 1489
2659 Sayılı adli tıp kurumu kanunu 20.04.1982 17670
2872 Sayılı çevre kanunu 11.08.1983 18132
2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18.10.1983 18195
3092 Sayılı çay kanunu 19.12.1984 18610
3575 Sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun 17.06.1989 20198
4077 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun 08.03.1995 22221
4250 Sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 12.06.1942 5130
4634 Sayılı şeker kanunu 19.04.2001 24378
4733 Sayılı tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu teşkilat ve görevleri hakkında kanun 15.4.2008 5752
4734 Sayılı kamu İhale kanunu 22.1.2002 24648
5216 Sayılı büyükşehir Belediyesi kanunu 23.07.2004 25531
5237 Sayılı Türk ceza kanunu 12.10.2004 25611
5262 Sayılı organik tarım kanunu 01.12.2004 5262
5324 Sayılı kozmetik kanunu 30.03.2005 25771
5393 Sayılı belediye kanunu 13.07.2005 25874
5488 Sayılı tarım kanunu 25.04.2006 26149
5957 Sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun 26.04.2010 27533
5977 Sayılı biyogüvenlik kanunu 26.03.2010 27533
5966 Sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu 13.06.2010 27610