Yönetmelikler

Yönetmelikler Adı Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
Ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik 04.12.2011 28132
Alkol tablolarına dair yönetmelik 13.02.2001 24317
Alkol ve alkollü içki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik şartlar, kurulmaları, işletilmeleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik 6.05.1930 1489
Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 06.06.2003 25130
Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile satış belgelerine ilişkin yönetmelik 31.12.2002 24980
Alkolmetreler ve alkol hidrometrelerine dair yönetmelik 14.02.2001 24318
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği 24.06.2007 26562
Hazır ambalajlı belirli ürünler için müsaade edilen nominal kapasite ve dolum miktarı serilerine dair yönetmelik 01.07.2006 26215
Hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespitine dair yönetmelik 01.07.2006 26215
Av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti hakkında yönetmelik 16.06.2005 25847
Belediye zabıta yönetmeliği 11.04.2007 26490
Bitki karantinası yönetmeliği 03.12.2011 28131
Bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması hakkında yönetmelik 12.01.2011 27813
Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği 19.04.2005 25791
Bitkisel gıda ve yem ithalatının resmi kontrollerine dair yönetmelik 17.12.2011 28145
Bitkisel gıda ve yemin ihracatında sağlık sertifikası düzenlenmesi ve ihracattan geri dönen ürünler için uygulama yönetmeliği 25.11.2011 28123
Biyosidal ürünler yönetmeliği 31.12.2009 27449
Doğal mineralli sular hakkında yönetmelik 01.12.2004 25657
Etiket, tarife ve fiyat listeleri yönetmeliği 13.06.2003 25137
Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 30.11.2011 28100
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerine dair yönetmelik 13.08.2010 27671
Gıda hijyeni yönetmeliği 17.12.2011 28146
Gıda ile temas eden madde ve malzeme sembolleri
Gıda ışınlama yönetmeliği 17.12.2011 28146
Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik 17.12.2011 28146
Gıda kontrol laboratuvarlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine dair yönetmelik 29.12.2011 28157
Gida ve yemin resmi kontrollerine dair yonetmelik 17.12.2011 28145
Gıdaların üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair yönetmelik 09.06.1998 23367
Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik 25.01.2005 25709
Hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği 27.12.2011 28155
Hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik 27.12.2011 28145
Hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarı ile ilgili kuralların belirlenmesine dair yönetmelik 04.08.2010 27672
Hazır ambalajlı mamüllerin ağırlık ve hacim esasına göre yönetmelik 10.04.2002 24722
Hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespitine dair yonetmelik 01.07.2006 26215
İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği 23.12.2011 28152
İnsani tüketim amaçlı sular 17.02.2005 25730
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik 10.08.2005 25902
İyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik 07.12.2010 27778
Karayolları trafik yönetmeliği 18.07.1997 23053
Kozmetik yönetmeliği 23.05.2005 25823
Mikro biyolojik kriterler yönetmeliği eki
Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki 23.07.2006 26237
Organik tarımın esasları ve uygulanmasına 17.12.2011 28146
Organik tarımın esasları ve uygulanmasına organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik 18.08.2010 27676
Otomatik olmayan tartı aletleri 09.03.2007 26457
Oyuncaklar hakkında yönetmelik 17.05.2002 24758
Ölçü aletleri yönetmeliği 07.08.2008 26960
Ölçü kapları olarak kullanılan ölçü şişelerine dair yönetmelik 11.04.2002 24723
Ölçü ve ölçü aletlerinin metrolojik kontrolleri için genel esaslara dair yönetmelik 03.06.2002 24774
Pestisit Kalıntıları EKİ
Sanayi ve ticaret bakanlığı piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği 16.05.2008 26878
Sıvı haricindeki sıvılar için kullanılan sayaçlara dair yönetmelik 08.05.2002 24749
Su haricindeki sıvılar için kullanılan ölcüm sistemlerine dair yönetmelik 08.05.2002 24749
Su ürünleri yönetmeliği 10.03.1995 22223
Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik 31.03.2007 26479
Tgk aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk gıda kodeksi bulaşanlar yönetmeliği 29.12.2011 28157
Tgk etiketleme yönetmeliği 29.12.2011 28157
Tgk gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk gıda kodeksi gıda katkı maddeleri yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk gıda kodeksi hazırlama yönetmeliği 17.12.2011 28146
Türk gıda kodeksi mikrobiyolojik kriterler yönetmeliği 29.12.2011 28157
Tgk pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri yönetmeliği 29.12.2011 28157
Ticari reklam ve ilanlara ilişkin ilkeler ve uygulama esaslarına dair yönetmelik 14.08.2003 25138
Türk gıda kodeksi hazırlama yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk gıda kodeksi mikrobiyolojik kriterler yönetmeliği 29.12.2011 28157
Türk gıda kodeksi pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri yönetmeliği 29.12.2011 28157
Ticari reklam ve ilanlara ilişkin ilkeler ve uygulama esaslarına dair yönetmelik 14.08.2003 25138
Trafik işaretleri hakkında yönetmelik 19.06.1985 18789
Türk gıda kodeksi yönetmeliği 17.12.2011 28146
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 07.01.2011 27808
Uluslararası birimler sistemine dair yönetmelik 21.06.2002 24792
Uzunluk ölçerlere dair yönetmelik 05.06.2002 24776
Ülkeye girişte veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlere dair yönetmelik 21.12.2011 28149
Ürünlerin piyasa gözerimi ve düzenlenmesine dair yönetmelik 17.01.2002 24643
Ürünlerin ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin düzenlenmesine dair yönetmelik 17.12.2011 28145
Yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri hakkında yönetmelik 17.12.2011 28145