Üreticiden tüketiciye güven köprüsü: ETÜDER

Post Pic
Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, her yönüyle büyümeye ve giderek sağlamlaşan ekonomik göstergeleriyle dünyaya güven vermeye devam ediyor. Doğal olarak artış eğilimi gösteren kişi başına milli gelir ve refah düzeyi ile birlikte daha iyi bir yaşam arayışına giren Türk toplumunun önündeki en önemli sorunların başında kalite ve standartlar konusu geliyor. Yaşamın her alanında standartların yükseltilmesi ve kaliteli bir yaşam…

Tabii buradaki en önemli argüman, tüm bunların sürdürülebilir olması. Bu da belli standartları beraberinde getiriyor. Özellikle üretim ve sektörümüzün de yer aldığı hizmet endüstrisinde bu standartlar, üretimin ilk aşamasından başlayarak tüketicide son buluyor. Bu zincirin koptuğu endüstrilerde gelişmeden söz etmekse çok da mümkün değil. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik göstergelerin yükselmesiyle birlikte son 10 yıldır sıkça konuşulan bir sektör olarak "Ev Dışı Tüketim Tedariki" kanalı da bu zincirin en önemli halkası.

Sektörümüz, toplumumuzun refah düzeyindeki artışa paralel olarak artan tedarik ihtiyacının yanı sıra güven ihtiyacını da karşılayan bir sektördür. Bu nedenle ETÜDER üyeleri, üretim ile ev dışı tüketimin gerçekleştiği otel, pastane, ofislerimiz, yemekhaneler, fabrika, okul, hastane, restoran vb. mekânlar arasında, yüksek standart ve kalite ihtiyaçlarının karşılanması ve tüketiciye sunulması noktasında önemli bir güven köprüsü oluşturuyor.

İşte ETÜDER kurulduğu günden bu yana, ev dışı tüketim tedarik kanalında bu güvenin sağlanması amacına yönelik olarak sektörde çağdaş standartların oluşturulması, uygulamaya geçirilmesi ve uygulamaların izlenebilirliği yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. ETÜDER aynı zamanda; sektörel birliği oluşturmak, depolama, dağıtım, ürün kalitesi, nitelikli personel yetiştirilmesi, genel işletim sisteminin geliştirilmesi gibi konularda da danışmanlık sağlayarak, sektörümüzün standartlarının uluslararası normları yakalamasını sağlamak için çalışıyor.

Diğer yandan ETÜDER, üreticilerin ve tüketiciyle buluşma noktası olmaları nedeniyle ön planda olan ev dışı tüketim noktalarının sıklıkla konuşulduğu pazarda, her geçen gün artan hacmiyle "ev dışı tüketim tedarik kanalı"nın varlığını kamuoyuna duyurmayı da amaçlıyor. Yaptığımız işin, insanımızın kaliteli yaşamının devamı, sağlığı ve mutluluğu için ne kadar önem taşıdığı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi de amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu amaçlarla çıktığımız yolda paydaşlarımızı da destekleyerek, bir ürünün üreticilerimizden tüketicilerimize ulaşıncaya kadar olan serüveninin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamaya gayret ediyoruz.

Ancak gelişmekte olan her sektörde olduğu gibi, ev dışı tüketim tedarik sektöründe de mevcut belli başlı sorunlar bulunuyor ve bunların başında da ekonomimizin yıllardan beri en önemli sorunu olan kayıt dışı faaliyetler geliyor. Maalesef gelişen ve her geçen gün büyüyen bir sektör olarak bu sorunu biz de yaşıyoruz ancak var gücümüzle de bu sorunla mücadele ediyoruz. 2005 yılında ETÜDER'i oluşturmak suretiyle bu yönde ilk adımı atmanın yanı sıra ilk günden bu yana paydaşlarımızla birlikte hareket ederek sektörümüzün yüksek standartlara ulaşmasına öncülük ediyoruz.

Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın ETÜDER kayıt dışı ile mücadelede, sektörel standartların belirlenmesinde, uygulanması ve izlenmesinde etkin bir rol oynayarak sektörünün öncüsü ve en önemli temsilcisi olmuştur.

Artık ETÜDER ile birlikte kalite, tedarikini karşıladığımız onbinlerce işletme ve insanımız için hayal olmaktan çıkmıştır.

Bu noktadan hareketle sektörümüzde yer alan firmalarımıza; ETÜDER çatısı altında güç birliği oluşturmaları, ülkemizin ve insanımızın sağlık, refah ve kalite arayışı çabalarına katkı sağlama hedefimize sahip çıkmaları ve üreticiden tüketiciye kurduğumuz güven köprüsünü sağlamlaştırma çağrısında bulunuyoruz.

Unutmayalım ki daha iyi yarınlar, hepimizin olacak…